Opisy i zbiory tekstów z najważniejszych dla nas wyjazdów:


– Dwa monsunowe miesiące w Azji


– Pierwszy pięciotysięcznik w krótkich portkach i pierwszy napad


– Pierwszy raz samochodem bez prawa jazdy


-Pierwszy raz w Afryce


– Pierwszy raz autostopem